— Russland vil ikke støtte noen avgjørelse som direkte eller indirekte kan lede til krig mot Irak, sa Ivanov i en diskusjon på TV-kanalen BBC World Service.

Han åpnet også for å bruke Russlands vetorett i Sikkerhetsrådet for å hindre vedtak som kan åpne for krig.

— Hvis det er nødvendig, så kan Moskva komme til å bruke denne retten.

Å la være å stemme over en eventuell ny Irak-resolusjon er ifølge Ivanov ikke et alternativ for den russiske regjeringen.

Men Ivanov insisterte også på at enstemmighet i Sikkerhetsrådet er den beste måten å presse Saddam Hussein til å ruste ned.

(NTB)