– Hvis ikke Ukraina undertegner en avtale før nyttår, stanser gassforsyningen fra Russland til Ukraina kl. 10 russisk tid 1. januar, sier Aleksej Miller, sjefen for det statskontrollerte russiske selskapet.

Ukraina er helt avhengig av gassforsyningen fra Russland, men Russland krever nå markedspris for gassen.

Striden mellom Russland og Ukraina kan få konsekvenser for en rekke andre land, fordi hele 80 prosent av den russiske gassen til Europa går gjennom Ukraina.

Den ukrainske statsministeren Jurij Jekhanurov sier at Ukraina og Turkmenistan har inngått en avtale om kjøp av turkmensk gass i 2006 til «en passende pris».

Samtidig sier han at Gazprom har kunngjort en avtale om å kjøpe 30 milliarder kubikkmeter gass fra Turkmenistan. Det er omtrent så mye gass som Ukraina hvert år får fra Turkmenistan, og langt mer enn Gazprom vanligvis kjøper, sier Jekhanurov.

Denne gassen har Moskva tilbudt Ukraina å få kjøpe av Gazprom, men da til en helt annen pris.