Det får NRK opplyst hos det russiske landbruksdepartementet.

Importforbudet ble innført for to uker siden av frykt for smitte av munn— og klovsyke.

NTB