Den russiske regjeringen foreslår et felles-europeisk romforsvar overfor NATO. Moskva ser for seg et mobilt anti-missil-system som kan brukes i forskjellige typer situasjoner.

President Putin ber Nato ta forslaget alvorlig. Natos generalsekretær, Lord Robertson, er for tiden på besøk i Moskva. Samtalene mellom dem har dreid seg om det planlagte amerikanske romkrigsprogrammet og faren for et nytt våpenkappløp.

Vestlige analytikere mener forslaget er et uttrykk for Russlands sterke motstand mot USAs romvåpen-program, og at Putin ønsker splid mellom Europa og USA, skriver BBC News.

På egen hånd har Russland problemer med å matche et amerikansk romforsvar. Det russiske forsvarsbudsjettet er utgjør kun to prosent av det amerikanske.

Uansett truer Russland med et eget stjernekrigsprogram hvis USA utvikler et missilskjold i bane rundt Jorden.

— Vi hadde tre mektige programmer for asymmetrisk gjengjeldelse mot missilforsvarssystemet til USA under Reagans Star Wars-periode, sier Sergeyev til Interfax.

Russlands holdning til en stjernekrigsstrategi endret seg etter sovjet-epoken, men at det slett ikke er noe i veien for en ny giv.(Origo)