Russland skal ratifisere avtalen innen juni neste år. Det siste politiske hinderet ble overvunnet onsdag, da Georgia, som lenge har motsatt seg russisk WTO-medlemskap, undertegnet en avtale med Moskva som åpner for russisk WTO-medlemskap.

— Russisk medlemskap i WTO vil være et historisk skritt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

— Norge ser fram til endelig å kunne ønske Russland, som nabo, samarbeidspartner i nord og et av våre viktigste eksportmarkeder, velkommen i WTO, sier Støre i en uttalelse.

— For norsk næringsliv vil et russisk WTO-medlemskap også bidra til bedre vilkår og økt forutsigbarhet for samhandel og økonomisk samarbeid, sier utenriksministeren videre.

Forhandlingene om russisk medlemskap i handelsorganisasjonen har pågått i 18 år.