Romanov-familien, som er tsarfamiliens slektninger, har gått rettens vei for å begjære rehabilitering av Russlands siste tsar, Nikolai II og hans familie. Romanov-familien ønsker å få fastslått at tsarfamilien ble ofre for politisk undertrykkelse.

Spørsmålet om rehabilitering av tsarfamilien har pågått i Russland i ti år. I slutten av 2005 sendte storfyrstinne Maria Vladimirovna Romanova en begjæring om rehabilitering til den russiske riksadvokaten. Hun ville at massakren av tsarfamilien i 1918 skal klassifiseres som en politisk forbrytelse, og at tsaren, tsarinaen og deres fem barn skal rehabiliteres, slik mange andre ofre for kommunistenes forfølgelser har blitt.

Riksadvokaten avviste begjæringen med henvisning til at den ikke var godt nok begrunnet.

– Det finnes ingen pålitelige beviser for at det lå et politisk motiv bak de offisielle beslutningene som gjaldt de døde, het det da.

Romanov-familien gikk videre med saken til en domstol i Tver, utenfor Moskva, men også der ble begjæringen avvist.

Nikolai II og hans familie ble henrettet 17. juli 1918 utenfor Jekaterinburg på ordre av en av bolsjeviklederne, Jakov Sverdlov, da tsarens soldater nærmet seg Jekaterinburg. Beslutningen ble tatt i all hast i et forsøk på å hindre at tsarfamilien ble satt fri. Den opprinnelige planen til bolsjevikene var å stille tsaren for retten.

Den russiskortodokse kirken erklærte tsarfamilien som helgener i 2001.