Masseløslatelsen av nærmere en tredel av landets innsatte, vil være den største siden portene i Stalins Gulag-leire ble åpnet, men vekker samtidig bekymring. Mange av de løslatte er hjemløse, alkoholikere, narkotikamisbrukere og smittet av HIV og tuberkulose.

Ifølge The Independent kommer den russiske statsdumaen til å vedta reformene senere i måneden, som et første forsøk på å rydde opp i landets overfylte og helsefarlige fengsler.

Lovendringene vil begrense varetektstiden, redusere straffen for småkriminelle og utvide ordningen med prøveløslatelse.

Over 300.000 russere sitter til enhver tid i varetekt, mange i opptil fem år i påvente av å få sine saker opp for en domstol. Den nye loven vil begrense varetektstida til ett år, og mindre forbrytelser vil heretter bli straffet med bøter.NTB