Ifølge Naftogaz kuttes tilførselen til rundt en tredel av det normale fra og med tirsdag, og reduksjonen vil merkes i løpet av få timer.

– De har redusert leveransene til 92 millioner kubikkmeter i døgnet, mot 221 kubikkmeter som er lovet, uten forklaring. Vi forstår ikke hvordan vi skal kunne levere gass til Europa, sa Naftogaz-talsmann Valentin Zemljanskij.

Alle leveranser via Ukraina til Bulgaria og videre til Tyrkia, Hellas og Makedonia er stanset, sier Bulgarias økonomiminister. I tillegg er leveransene til Romania redusert med 75 prosent, ifølge en talsmann for rørledningen Transgaz.

Både Bulgaria og Makedonia er helt avhengige av den russiske gassen siden ingen andre rørledninger kommer fram til dem.

I Tyrkia melder energidepartementet at alle tilførsler via den vestlige rørledningen er stanset, og i Østerrike melder gasselskapet OMV at de russiske leveransene er falt til 10 prosent av det normale.

Mandag ba den russiske statsministeren Vladimir Putin Gazprom om å redusere gassforsyningene til Europa med umiddelbar virkning på grunn av striden med Ukraina om betaling. Russland hevder at Ukraina forsyner seg med gass som skulle gått til Europa.

EU er avhengig av Russland når det gjelder omtrent en firedel av forsyningene av naturgass. 80 prosent av den russiske gassen pumpes til EU-landene gjennom Ukraina.

REUTERS