Det ble klart under toppmøtet mellom Russland og EU som ble holdt i den russiske byen Sotsji ved Svartehavet torsdag.

Russlands president Vladimir Putin krevde at EU gir motytelser hvis unionen skal få bedre tilgang til det russiske energimarkedet.

– Hvis våre europeiske partnere forventer at vi lar dem slippe til i det aller helligste av vår økonomi, energisektoren, og gjøre hva de vil der, da krever vi tilsvarende skritt fra EUs side som kan hjelpe oss med vår egen utvikling, sa Putin på en pressekonferanse etter toppmøtet.

EU arbeider for at Moskva skal gi bedre tilgang til EUs selskaper.

Tidligere hadde Putin understreket hvor viktig energisamarbeidet er for landet.

– Byggingen av den nordeuropeiske gassledningen vil styrke energisikkerheten til kontinentet. Det kommer til å medføre framgang og en bedring av europeernes livskvalitet, sa Putin under konferansen.

Viktig spørsmål

Putin har satt energisikkerhet øverst på agendaen for G8-møtet i St. Petersburg i juli. Han ønsker å bruke temaet til å bedre Russlands anseelse.

Mange europeere ble forferdet etter de korte bruddene i gasstilførselen til Europa i januar, som bunnet i uenighet mellom Russland og Ukraina om gassprisen. Selskapet Gazprom, som kontrolleres av den russiske staten, lever en firedel av gassen som brukes i Europa. Putin lover nå at Russland skal være en stabil leverandør av energi til EU-landene.

EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso ønsker et gjensidig samarbeid.

– Vi tror vi kan sende ut et godt, positivt og konstruktivt budskap om energipolitikken og om behovet for et åpent og gjensidig samarbeid om energi, sier Barroso.

Enighet om visum

Men det var ikke bare energispørsmål som ble diskutert. Partene ble enige om forenkling av visumreglene og ordninger for utvisning av ulovlige innvandrere.

Det er ventet at avtalene, som det har tatt flere år å forhandle fram, vil iverksettes og tre i kraft innen ett år.

Også demokratispørsmål ble behandlet på møtet. Putins økende kontroll over mediene, regionale guvernører og økonomien har gjort mange i vesten bekymret for at det russiske demokratiet er under press.

– Vi mener Russland har et spesielt ansvar for å fremme menneskerettighetene og rettstatens prinsipper. Dette er viktige verdier for oss i EU, sier Benita Ferrero-Waldner, som er EUs utenrikskommissær.