I går ble den historiske avtalen om faste rådslag på høyt og formelt nivå mellom NATO og Russland underskrevet her i Roma. Og nå lurer alle på hvordan dette skal gå i praksis.

En mulighet er at dette samarbeidet, sammen med Russlands stadig økende kontakt med EU, skal knytte sterkere bånd på det europeiske kontinent — mot USA.

Bekymret for Irak-angrep

Dersom USA skulle fundere videre på et angrep mot Irak, kan en felles russisk-europeisk front imot få amerikanerne til å tenke seg ekstra godt om. Kjell Magne Bondevik ble konfrontert med denne problemstillingen av en norsk journalist etter gårsdagens møte, og svarte at «du er nok inne på noe der»:

— Når Russland knyttes nærmere mot Europa kan det veie opp noe av den sterke dominansen USA har internasjonal politikk, sa Bondevik i solsteken på en av de kunstige plenene Silvio Berlusconi hadde anrettet for anledningen i militærbasen Pratica di Mare.

Bondevik var i det hele tatt bekymret for hvor mye et eventuelt amerikansk angrep på Irak kan ødelegge - også for det nye samarbeidet mellom NATO og Russland.

Oppglødde ledere

— Skulle noe slikt skje, vil hele den internasjonale alliansen mot terrorisme, inkludert Russland og ikke minst araberlandene, bli satt på prøve, sa Kjell Magne Bondevik.

USAs president George W. Bush har fått mange advarsler mot nye militære eventyr under sitt europabesøk den siste uken, noe Bondevik mener «må ha vært nyttig» for ham. Bush vendte for øvrig nesen hjemover i går.

Men ellers var Bondevik, som alle de andre 19 statslederne i Roma, oppglødd over den historiske begivenheten han hadde vært med på. Han mente også at samarbeidet mellom Russland og NATO på lang sikt kan bidra til å gjøre det lettere å oppnå enighet mellom Norge og Russland om eksempelvis delelinjen i Barentshavet.

Statsministeren benyttet også anledningen til å fremheve at han selv fikk satt sitt lille bumerke på gårsdagen. Bondevik gikk inn for at også samarbeid mot atomavfall må omfattes av samarbeidet mellom NATO og Russland. Dette ga andre statsledere, ifølge Bondevik, sin tilslutning til under den uformelle lunsjen.

Lønn for strev

Dette feltet føyes dermed trolig til en omfattende liste av saker det skal samarbeides om over det gamle jernteppet: Krisehåndtering, felles militær trening og øvelse, sivil beredskap ved ulykker og kriser med mer.

Russland får ikke noen hånd på rattet, men fast plass i passasjersetet med store muligheter til å påvirke - eller stige av hvis retningen oppleves som feil. Dermed får Russland belønning for sin støtte til vestlige aktiviteter etter 11. september og også en slags kompensasjon for at NATO i høst ytterligere utvides inn i Sovjetunionens gamle lydrike.

Russland på sin side lover å stanse sin motstand mot denne utvidelsen, noe president Vladimir Putin under den uoffisielle lunsjen i går klart signaliserte vilje til.

fakta/NATO-Russland-rådet

  • Rådet består av representanter for samtlige NATO-land og Russland
  • Rådet gjør Russland til NATO-partner, men ikke til NATO-medlem
  • Rådet møtes en gang i måneden på ambassadørplan
  • Rådet møtes fire ganger i året på ministerplan
  • Rådets medlemmer anses for likestilte. Russland plasseres i alfabetisk orden mellom Portugal og Spania
  • Rådet beskjeftiger seg med bl.a. terrorbekjempelse, krisestyring, våpenkontroll og fredsbevarende operasjoner, men ikke med NATOs indre anliggender
  • Rådet gir Russland medbestemmelse, men ikke et veto. Nå som før vil Russland ikke kunne hindre NATOs militære operasjoner