krigen i tsjetsjenia

FLEMMING ROSE

Moskva

David Russell-Johnston har ledet en Europaråds-delegasjon som nettopp har vært på en rundreise i det nordlige Kaukasus, og han mener Russland risikerer å bli suspendert. Samtidig gjentok Europarådet i går sin oppfordring til Moskva om å innstille krigshandlingene og innlede forhandlinger om en politisk løsning. Konflikten skal reguleres med politiske midler og kan ikke løses med militær makt, sa Russell-Johnston.

"Russland hovedansvaret" Europarådets parlamentariske forsamling holder øye med krenkingen av menneskerettigheter i sine medlemsland. Russland ble tatt opp i Europarådet i 1996, etter at titusener var blitt drept i den første tsjetsjenske krigen. Europarådets delegasjon erklærte etter et besøk i Dagestan, Tsjetsjenia og flyktningleirer i Ingusjetia, at de har fått nyansert sitt syn på krigen. Russell-Johnston erkjente at omfanget av lovløshet og kriminalitet i Tsjetsjenia kom overraskende på han, bl.a. de mange kidnappinger og daglige krenkelser av sivilbefolkningens rettigheter før de russiske troppers offensiv i september i fjor. Russell-Johnston fastholdt imidlertid at Russland bærer hovedansvaret for konflikten. Vi vet nå mer om det kriminelle regime i Tsjetsjenia, om den totale oppløsning av økonomiske og sosiale strukturer, den omfattende kriminalitet, sa han. Europarådets delegasjon reiste med representanter for den russiske regjering og fikk f.eks. ikke adgang til såkalte infiltrasjonsleire, der tsjetsjenske menn som mistenkes for å delta i krigen, blir holdt tilbake. Delegasjonen beklagde at den i flyktningleirene ikke fikk mulighet til å snakke med de mennesker den ønsket. Ifølge Russell-Johnston er muligheten for forhandlinger blitt komplisert fordi den tsjetsjenske presidenten Aslan Maskhadov ikke kontrollerer situasjonen i republikken og er avhengig av de mest radikale tsjetsjenske opprørere. På den bakgrunn mener Russell-Johnston at Maskhadov har sterkt begrensede muligheter for å etterkomme Moskvas krav om å utlevere de terroristene som befinner seg på tsjetsjensk territorium.

Krigsforbrytelser Samtidig med Europarådets besøk i det nordlige Kaukasus har Human Rights Watch anklaget tsjetsjenske opprørere for krigsforbrytelser. Human Rights Watch har tidligere som nøytrale observatører dokumentert overgrep på sivilbefolkningen og massakre begått av russiske tropper i Tsjetsjenia. Ifølge Human Rights Watch har de tsjetsjenske opprørere brukt sivile som levende skjold og henrettet russiske krigsfanger ved å skjære halsen over på dem. I begynnelsen av desember herjet russiske styrker i landsbyen Alkhan-Jurt sør for Groznyj. Hus ble brent ned og opp til 41 mennesker ble drept i dagene etter voldsomme kamper mellom opprørsstyrker og russiske regjeringstropper. Tragedien i Alkhan-Jurt er tidligere blitt dokumentert av Human Rights Watch. Nå anklager menneskerettighetsorganisasjonen de tsjetsjenske opprørerne for å ha truet med å likvidere landsbyens mullah, som forsøkte å overtale opprørerne til å forlate byen før kampene brøt ut. Jeg ba på landsbyens vegne. Vær så vennlig å gå, dette er ikke et sted for dere å slåss, sa mullah Vakha Muradov ifølge Human Rights Watch. Opprørerne svarte med skudd i luften og trusler om å skyte Muradov og byens eldreråd, en autoritativ institusjon i det tsjetsjenske samfunn, hvis ikke de sluttet med sine bønner. Human Rights Watch understreker at overgrepene fra de tsjetsjenske opprørerne ikke kan rettferdiggjøre Russlands "vilkårlige bombing". Begge sider skal ta de nødvendige skritt til å begrense krigshandlingenes innflytelse på sivilbefolkningen, slik krigens lov foreskriver, konkluderer Holly Carter.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende