Russland har slått to floger i ein smekk når dei tok Krim-halvøya frå Ukraina, skriv New York Times.

Med halvøya følgjer nemleg eit havområde som er tre gongar så stort, der det truleg skjuler seg store oljeressursar.

Avisa skriv at fleire oljeanalytikarar meiner det kan vere like mykje olje og gass som i heile Nordsjøen.

I tillegg til at Russland med dette kan ha sikra seg store, og svært verdifulle, ressursar, har dei sikra seg at Ukraina ikkje får dei same ressursane.

Dermed sikra Russland seg at Ukraina òg i framtida vil vere avhengige av russisk gass.

— Dette er ei stor sak. Det tek frå Ukraina moglegheita til å utvikle desse ressursane sjølve. Det gjer Ukraina meir sårbare for russisk press, seier Carol R. Saivetz, Eurasia-ekspert ved Massachusetts Institute of Technology til avisa.