Lånet fra Verdensbanken er ment som et bidrag i omstillingsprosessen som skal skaffe Russland en effektiv, moderne kullindustri. Etter en nødvendig omstrukturering er det meningen at denne industrien skal stå på egne bein og fungere etter markedsøkonomiske prinsipper, uten store, statlige subsidier.

En slik omstilling kan føre til at mange ulønnsomme gruver blir stengt, og Verdensbank-lånet skal hjelpe russerne til å unngå sosiale katastrofer som følge av disse nedleggelsene. Hvis russerne oppfyller Verdensbankens betingelser, vil banken om et halvt års tid trolig utbetale resten av en lånepakke på til sammen 6 milliarder kroner.

Lånet fra Verdensbanken blir gitt samtidig med at det internasjonale pengefond IMF fortsatt holder tilbake sine kreditter til Russland, så lenge russerne fortsetter krigføringen i Tsjetsjenia. En russisk regjeringstjenestemann antydet i dag at IMF kan komme til å revurdere sin beslutning.

NTB-Reuters-AFP