«Russland ber om en stans i militæroperasjonene og om beherskelse», heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

I uttalelsen fremhevder den russiske regjeringen at en av de avgjørende Sikkerhetsrådsresolusjoner om Irak forbyr «vilkårlig og uforholdsmessig bruk av makt».