Bare tillatte underjordiske våpentester med små mengder spaltbart materiale ble gjennomført i forrige uke, ifølge ministeriet for atomkraft i Moskva. Uttalelsen var en reaksjon på påstander framsatt i avisen International Herald Tribune i forrige uke om at det var gjennomført prøvesprengninger i fullt format.

Hensikten med eksperimentene var å teste sikkerheten og stridsberedskapen for de russiske atomvåpenarsenalene. Det var ikke utslipp av radioaktivitet i forbindelse med testingen, ifølge ministeriet. Prøvene ble gjennomført i henhold til den internasjonale prøvestansavtalen, som Russland sluttet seg til i 1996, heter det. Nye prøver skal gjennomføres på Novaja Semlja til høsten.

NTB