Fra første juni må alle russiske forskere rapportere utenlandskontakter til det russiske vitenskapsakademiet. Den nye ordningen betyr en retur til politistaten, mener parlamentsmedlemmet Sergej Kovaljov. Noen forskere mener imidlertid at de nye reglene kan virke positivt.

— Direktivet kan faktisk beskytte forskerne mot falske anklager, sier den russiske fysikeren Roald Sagdeev ved University of Maryland til New Scientist.

Direktivet fra vitenskapsakademiet sier at forskere må rapportere om internasjonale- forskningssamarbeid, finansieringer og publikasjoner, samt besøk til- og fra andre land. Direktivet skal hindre at utlendinger får informasjon vedrørende nasjonens sikkerhet, og at publikasjoner ikke inneholder ikke-autorisert materiale.

Valentin Danilov, sjef for termofysikk-senteret ved det tekniske universitetet i Krasnojarsk i Sibir, har sittet i fengsel siden forrige april etter at han snakket med kinesiske forskere om solaktvitetens effekt på satellitter. Politienheten som erstattet KGB sier at informasjonen var av strategisk karakter.

Estimater over verdien av de intellektuelle eiendommene som gikk tapt til utenlandske interesser etter Sovjetunionens sammenbrudd dreier seg om milliarder av dollar. Det nye direktivet kan være et skritt for å hindre nye tap.(Origo)