Også stabssjefen for Nordflåten, viseadmiral Mikhail Motsak, ble fjernet fra sin post, ifølge sjefen for den russiske marinen. Flere andre offiserer har også fått forskjellige former for disiplinærstraff.

Begrunnelsen var at de var ansvarlige for alvorlige feil i organiseringen av flåtemanøvrene som resulterte i at atomubåten "Kursk" sank med 118 mann om bord i Barentshavet i august i fjor.

(NTB)