Den Moskva-utnevnte guvernøren i regionen går inn for en halvering av de russiske styrkene i Tsjetsjenia, som nå teller rundt 80.000.

Russlands president Vladimir Putin har bedt den føderale sikkerhetstjenesten FSB overta ansvaret for sikkerheten i Tsjetsjenia, og har varslet at en del av styrkene vil bli trukket tilbake. FSBs oppgave blir å få ram på de resterende geriljaenhetene, som regelmessig angriper russiske soldater.

En talsmann for det russiske forsvarsdepartementet sier at det ikke er bestemt når styrkereduksjonen skal gjennomføres. Men han sa at tilbaketrekkingen trolig vil begynne i februar, dersom forholdene tillater det.NTB