68 av Russlands 90 satellitter går mot slutten av sitt operasjonelle liv, har sjefen for RosAviaKosmos, Jurij Koptev sagt til landets parlament. Organisasjonen driver landets militære satellittvirksomhet. 43 av satellittene er militære og brukes til rekognoseringsarbeid.

— Det er en stor sjanse for at satellittene ikke reagerer i tilfelle fiendtlige aksjoner mot landet, sa Koptev ifølge New Scientist. Et annet skrekkscenario er at satellittene gir falsk alarm om angrep.

Noe av maskinvaren Russland har i rommet er både 20 og 30 år gammelt. Landet trenger sårt penger til vedlikehold. Siden oppløsningen av Sovjetunionen har romfartsprogrammet lidd.

I 1989 gikk 0,79 prosent av bruttonasjonalproduktet til romfart. Bare 0,12 prosent ble brukt på sektoren i fjor.(Origo)