– Skipet, som er bygget for å bekjempe ubåter, skal patruljere grensene for russisk territorialfarvann for å hindre at utenlandske skip ulovlig slipper inn i russisk område, sier orlogskaptein Igor Dygalo.

Han understreker at skipets oppgaver ikke har noen sammenheng med det som skjer rundt den russiske tråleren «Elektron».

– Marinen vil ikke blande seg inn i den saken. Det er det russiske utenriksdepartementet som håndterer trålersaken, sier Dygalo til nyhetsbyrået.

Severomorsk er hovedbase for den russiske Nordflåten og ligger 25 kilometer nord for Murmansk.