Dette skjer for å styrke sitt nærvær i disse områdene og beskytte landets skipstrafikk.

Nyhetsbyråene viser til uttalelser som forsvarsminister Anatolij Serdjukov har kommet med i samtaler med president Vladimir Putin.

– Fra og med i dag 5. desember og fram til 3. februar neste år vil våre marinefartøyer være på patrulje i det nordøstlige Atlanterhavet og i Middelhavet. Hensikten er å vise ansikt utad og beskytte våre handelsfartøyer, sa Serdjukov.

Med på disse øvelsene vil det være fire slagskip og sju andre fartøyer fra Nordflåten, Østersjøflåten og Svartehavsflåten. I tillegg vil det være 47 fly og ti helikoptre, fremholder forsvarsministeren.

– Det er planlagt tre taktiske øvelser der vi vil drive prøveskyting fra luft og sjø, sier Serdjukov og legger til at de russiske marinefartøyene skal besøke havnebyer i tolv land.

Russiske tjenestemenn ønsker et sterkere nærvær i Middelhavet fra russiske marinefartøyer, men det kommer ikke på tale å opprette en permanent russisk flåtebase i middelhavsområdet. Under den kalde krigen hadde den sovjetiske marine tilgang til en forsyningsbase i Syria for dermed å understerke Kremls innflytelse i Midtøsten.

President Putin vil gi gjenreising av landets forsvarsmakt høyeste prioritet, og Middelhavet inntar en sentral plass, ettersom mye av Russlands oljeeksport fra Svartehavet til verdensmarkedet må passere gjennom Middelhavet.