–Den organiserte kriminaliteten øker ikke lenger. Den begynte å synke i årene 1997-98. Voldsbruken var svært omfattende på midten av 1990-tallet, men har senere gått tilbake, rett og slett fordi ledere innenfor organisert kriminalitet fant ut at det kostet for mye. Forhandlinger er bedre og billigere, også for dem. De har oppdaget at kapitalismen virker, sier sosiologiprofessor Vadim Volkov ved Det europeiske universitetet i St. Petersburg til NTB.

Volkov er ekspert på kriminaliteten i St. Petersburg og Nordvest-Russland. Han har besøkt Oslo for å forelese på et seminar i regi av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Tambovskaja-gruppen Volkov understreker at kriminaliteten fortsatt er stor i Russland. Mafiavirksomheten er heller ikke på noen måte utryddet, noe altfor mange utenlandske investorer fortsatt føler. Men han trekker fram utviklingen av den største organiserte kriminelle gruppen i St. Petersburg som eksempel.

Tambovskaja-gruppen dominerte den kriminelle virksomheten i millionbyen og hadde et sted mellom 500 og 800 menn organisert. Gruppen styrte først store deler av tømmerhandelen i området, blant annet eksporten til Finland. Senere tok gruppen kontroll med den lokale omsetningen av bensin og olje, og utøvde dermed stor innflytelse på innbyggernes dagligliv.

–Det endte med at Tambovskaja-gruppen overtok byens bensinstasjoner og oljelagre i samarbeid med de lokale myndighetene. I 1995 ble det lokale oljeselskapet solgt, visepresidenten i selskapet ble ny sjef for Tambovskaja-gruppen og selskapets sjef var vår guvernør, sier Volkov. Noe senere ble hele gruppen oppløst.

Ingen mirakler At utviklingen går denne veien, skyldes ikke mirakler, understreker Volkov.

–På grunn av størrelsen, blir lederne i noen av disse gruppene mindre og mindre interessert i konflikt med stat og myndigheter. Mange ser fordelene av å bli lovlige virksomheter.

For folk flest betyr ikke en slik utvikling nødvendigvis noen bedring, sier sosiologen:

–Lederne går inn i ledende stillinger og etablerer seg i systemet. Det er viktigere for dem å ha juridisk ekspertise enn voldskriminelle. Men de mer "vanlige" medlemmene i gjengene går derfor i større grad over i vanlig gatekriminalitet. Derfor øker denne.

Indikasjonene er også sterke på at kriminelle penger er på vei inn i vanlig russisk næringsliv.

–Kypros er det største investorlandet i Russland, sier Volkov. Kypriotiske banker er kjent for å ha tatt imot store summer fra utenlandske innskytere uten å spørre om hvor pengene kommer fra.

10.000 grupper Ifølge Volkov er det fortsatt over 10.000 organiserte kriminelle grupper i Russland. Av dem er det fortsatt mange som er knyttet til Russlands mange etniske minoriteter.

–De tsjetsjenske gruppene dominerte i Moskva fram til den første Tsjetsjenia-krigen i 1994. Myndighetene brukte krigen som påskudd til å gå løs på dem, og de er svekket men finnes fortsatt. I St. Petersburg er det bare en 10-15 virkelig innflytelsesrike mafiagrupper igjen, men det er mange undergrupper.

Organiserte kriminelle grupper vokste fram som sopp etter regn da markedsøkonomien og privateiendommen ble introdusert nærmest over natta på begynnelsen av 1990-tallet. Ingen statlige organer sto klar til å beskytte private penger og eiendom, og voldstrente, arbeidsløse afghanistanveteraner sto klare til å tre inn på dette markedet, forklarer Volkov.

NTB