De fem jentene kom til verden i Oxford etter at leger i Russland hadde bedt kvinnen fjerne i alle fall noen av fostrene ved abort.

Kvinnen fødte barna 14 uker for tidlig på universitetssykehuset John Radcliffe Hospital i Oxford, skrev London-avisen The Times torsdag. Rundt 20 leger og sykepleiere arbeidet i fem skift med fødselen, som skjedde ved keisersnitt.

Både moren og alle de fem jentene, som veide fra 811 til 963 gram ved fødselen, var ifølge legene i bra form. – Det går som det skal, moren er på bedringens vei og barna blir sterkere, sa Lawrence Impey ved Radcliffe-sykehuset til The Times.

Femlingefødsler der alle barna overlever regnes som svært sjeldne, og kvinner som gjennomfører slike fødsler utsetter seg selv for en betydelig risiko. Men den russiske kvinnen nektet altså å ta abort.

Hun sto på sitt, og nå ser det altså ut til at både hun og alle barna vil greie seg. Kostnadene ved reisen til Storbritannia og oppholdet i Oxford dekkes av en gruppe glade og velstående russiske givere, het det på The Times’ nettsider.