Begge land tviholder på sitt krav om råderett over øyene.

Samtalene i Moskva endte fredag i det rene munnhoggeri, meldte flere nyhetsbyråer. Atmosfæren under forhandlingene mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans japanske kollega Seiji Maehara ble beskrevet som iskald.

— Vi kunne ikke bygge bru over uenigheten, var Maeharas knappe kommentar etter det korte møtet under fire øyne med Lavrov. Lavrov beskrev på sin side japanernes opptreden i saken som «fullstendig uakseptabel».

Han foreslo samtidig at en kommisjon av uavhengige historikere fra de to land skal granske striden og foreslo en løsning. Samtidig protesterte demonstranter i Moskvas gater mot japanernes krav på overhøyhet over øyene.

Kurilene ligger nord for den japanske øya Hokkaido og ble okkupert av sovjetiske styrker mot slutten av andre verdenskrig i 1945. Råderetten over øygruppen er et stort problem for forbindelsene mellom Moskva og Tokyo.