En talsmann for det regionale innenriksdepartementet sier at det var ukjente gjerningsmenn som skjøt mot bilen til Oleg Belonenko. Det er allerede nedsatt en kommisjon som skal undersøke omstendighetene omkring drapet.

Det er blitt stadig farligere for ledende forretningsfolk å drive næringsvirksomhet i Russland, ikke minst grunnet mafiavirksomhet i stor stil. Flere ledende forretningsmenn er drept den senere tid i St. Petersburg, som mange kommentatorer omtaler som mafiahovedstad.