Den finske grensevakten har satt i gang en gransking av saken. Krenkingen av luftrommet varte i rundt tre minutter sørvest for Borgå langs østkysten av Finland, ifølge en uttalelse fra det finske forsvarsdepartementet.

Det russiske flyet skal være en Tupolev-maskin av en type som brukes både sivilt og militært. Hendelsen fant sted i et område hvor det internasjonale luftrommet er svært smalt.

En lignende episode fant sted i september, da en russisk transportfly kom inn i finsk luftrom i samme område. Russiske myndigheter kom da med en beklagelse og uttalte at transportflyet var havnet i finsk luftrom ved et uhell.