Britene vil tiltale Lugovoj for å ha forgiftet en annen eksagent, Aleksandr Litvinenko, som døde i London i fjor. Lugovoj fastholdt tirsdag at han er uskyldig, og lovet å avsløre det han kalte «sensasjonelle detaljer» om saken, meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax.

– I henhold til paragraf 61 i den russiske grunnloven kan en russisk statsborger ikke utleveres til et annet land, sa Marina Grivedna ved riksadvokatens kontor i Moskva tirsdag. Hun utelukket ikke at Lugovoj kan bli stilt for retten i Russland.

«Bare i Russland»

– Den europeiske konvensjonen om gjensidig juridisk assistanse i kriminalsaker fastslår i likhet med Russlands straffelov at en statsborger som har begått lovbrudd i utlandet, kan bli holdt strafferettslig ansvarlig. Men det kan bare skje i Russland, framholdt Grivedna.

Den sentrale britiske påtalemyndigheten, Crown Prosecution Service, varslet tirsdag at den vil reise tiltale mot Andrej Lugovoj for drap på Litvinenko. – Jeg har i dag konkludert med at bevisene vi har fått fra politiet er tilstrekkelige, sa myndighetens leder Ken MacDonald.

Litvinenkos enke Marina fikk tirsdag en orientering om saken av Russlands London-ambassadør. Hun sa seg glad for britenes beslutning om å reise tiltale mot Lugovoj, og kritiserte russernes beslutning om ikke å utlevere ham.

Død av forgiftning

Litvinenko, som også var tidligere sikkerhetsagent, døde på et sykehus i London 23. november i fjor etter å ha blitt forgiftet med det radioaktive stoffet polonium 210. Spor av stoffet ble funnet på et hotell der Lugovoj hadde drukket te med Litvinenko.

– Ambassadøren sa til meg at den russiske regjeringens rykte er skadd som følge av all oppmerksomheten rundt drapet på min mann. Jeg svarte at den beste måten å gjenopprette dette ryktet på, er å oppfylle kravet om utlevering, sa Marina Litvinenko.

Hun fastholdt at rettferdigheten bare kan skje fyllest ved at Lugovoj stilles for en britisk domstol. Hennes advokat opplyste at hun har sendt en formell klage på russernes behandling av saken till den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

FORGIFTET: Aleksandr Litvinenko døde av store mengder av det svært radioaktive stoffet polonium-210, som ble funnet i kroppen hans.
Scanpix