Dersom nedgangen, rent hypotetisk, skulle fortsette i samme tempo, vil landet være tømt for innbyggere rundt år 2160.

Det ble registrert en netto nedgang i folketallet på 458.400 i første halvår i år. Nedgangen i tilsvarende periode i fjor var på 425.400. Russland har i dag 144,4 millioner innbyggere.

Tallet på dødsfall er mer enn dobbelt så høyt som tallet på fødsler. Selv om det var flere som giftet seg enn som skilte seg i første halvår, øker tallet på skilsmisser mer enn tallet på ekteskap.

Forventet levealder for russiske menn synker, blant annet på grunn av stort alkoholforbruk og arbeidsulykker. En gjennomsnittsrusser kan regne med å bli 59 år gammel.

Russiske myndigheter varslet i sommer at de vil oppmuntre til innvandring av utenlandsrussere, i et forsøk på å motvirke den dramatiske nedgangen i folketallet. Tidligere i år sa regjeringen at det raskt synkende folketallet er en alvorlig trussel mot landets sikkerhet.