Nestlederen for kystvakta i Murmansk, Leonid Mirosjnisjenko, hevder overfor NRK at bildene som er lagt fram, kunne vært tatt hvor som helst. De knytter ikke lovbruddene til «Elektron», hevder han.

«Elektron» flyttet

«Elektron» ble etter det NTB får opplyst, flyttet fredag fra militært avstengt område til den åpne fiskerihavna i Murmansk. Lasterommet er plombert og båten er fortsatt under etterforskning. Det skal være FSB og de russiske grensestyrkene som skal stå for etterforskningen av «Elektron».

I Kirkenes fredag presenterte sjefen for KV-Nord, Steve Olsen, og skipssjef Jarle Hvidevold på KV Tromsø, bildematerialet som de mener dokumenterer lovbruddene som lå til grunn for arrestasjonen. De kaller bildene «sterke bevis».

Avhør

Fredag ettermiddag innledet norsk politi avhør av mannskapene om bord på KV Tromsø i Kirkenes. De norske etterforskerne fikk også overlevert materialet som Kystvakten har samlet inn i forbindelse med arresten og jakten på «Elektron».

– Vi har fått overlevert materialet og gjennomfører avhør. Til nå har vi bare kommunisert per telefon og e-post med kystvakten, sier politiadvokat Ida Munch-Ellingsen til NTB.

Norsk politi har foreløpig ikke fått noe svar på visumsøknaden for de norske etterforskerne, og det er ikke klar når de reiser over til Murmansk.

– Foreløpig har vi mer enn nok å henge fingrene i med å gå gjennom materialet fra Kystvakten, sier Munch-Ellingsen som ikke ønsker å kommentere hvordan saken håndteres på russisk side.

Tjuvnett i trålen

I materialet inngår bildene fra «Elektron» som viser at det utenfor den påbudte sorteringsristen er spent et nett med en maskevidde på 80 millimeter.

– Denne hindrer effektivt all småfisk som skal sorteres vekk, å komme ut av trålposen, sier Hvidevold.

Et annet foto tatt under inspeksjonen av «Elektron», viser at det innenfor trålposen på 135 millimeter er spent et finmasket stengenett.

– Disse «tjuvnettene» er konstruert slik at de er lett å fjerne. Vi er avhengige av å komme raskt og overraskende på inspeksjon for å kunne dokumentere denne form for brudd, sier skipssjefen.

Sjeldent brudd

Denne bruken av ekstra tjuvnett i trålen og blokkering av skilleristen var atskillig mer utbredt i Barentshavet for en del år tilbake.

– Men både bevisste aksjoner fra Kystvakta og en skjerping av reglene både på russisk og norsk side, gjør at disse lovbruddene nå er mer sjeldne. Kystvakta gjennomfører årlig 2.000-3.000 inspeksjoner. Vi har ikke sett noen tilfeller av denne grove miljøkriminaliteten de siste årene, sier Steve Olsen til NTB.

«Elektron» ble i vår fratatt lisensen for å fiske i norsk sone etter at den med tildekkede kjennemerker drev ulovlig omlasting til en kambodsjansk lasteskip.

– «Elektron» har vært en notorisk kjeltring på havet og har stått for en rekke grove brudd på fiskerilovgivgivningen. Det vi kom over i Svalbard-sonen, er et av de groveste lovbruddene vi har dokumentert på lenge, sier Steve Olsen.