Kilder i det russiske gasselskapet Gazprom sier de skal møte representanter fra Ukraina i løpet av dagen.

Ifølge Ukrainas statlige gasselskap befinner deres nestsjef seg allerede i den russiske hovedstaden. Partene skal diskutere striden om hvor mye den tidligere sovjetrepublikken skal betale for gassen de importerer fra Russland.

— Vi skal møtes i dag, bekreftet Gazproms visedirektør Aleksandr Medvedev i et intervju, og la til at han ikke vet om ukrainerne vil ha med seg noe forslag til løsning på konflikten.

Russerne gjentok tirsdag beskyldningen om at Ukraina stjeler av den russiske gassen som fraktes over ukrainsk territorium på vei til Europa.