5.000 av barna vil bli så hardt rammet av de vil trenge spesialbehandling for å kunne vende tilbake til et normalt liv, sier UNICEFs representant i Irak, Carel de Rooy.

Rundt en halv million barn vil ha behov for spesiell gruppeterapi, og denne behandlingen vil koste rundt 150 kroner per barn.

Det er 5,7 millioner irakiske barn i skolepliktig alder.

(NTB)