Rumsfeld sendte for en måned siden et hemmeligstemplet notat til Det hvite hus med forslag til endring av Irak-strategien. Han understreket at det gikk dårlig i Irak og kom med flere forslag til omfattende endringer, skrev The New York Times i helgen.

– Jeg tror Rumsfeld forsøkte å være hjelpsom og valgte å sette opp en slags vaskeliste over mulige veier å gå, sa den nasjonale sikkerhetspolitiske rådgiveren Stephen Hadley i et debattprogram i TV-selskapet ABC søndag.

Men to dager etter at Rumsfeld sendte sitt notat, valgte president Bush å gi ham sparken, etter at republikanerne hadde lidd et sviende nederlag ved mellomvalget til Kongressen. Mange analytikere mente Rumsfeld ble gjort til syndebukk.

– Bush er enig med Rumsfeld i at utviklingen i Irak går i gal retning. Det er nødvendig å foreta endringer i den rådende strategi, understreker Hadley og sier det er nødvendig å tenke nytt, noe hele denne debatten dreier seg om.

Rumsfeld har datert sitt notat 6. november, dagen før republikanernes katastrofevalg.

– Etter min mening er tiden nå moden for omfattende endringer ettersom vi ikke klarer å nå våre mål i Irak, skrev Rumsfeld.

Pentagon har bekreftet at notatet som The New York Times siterer fra. er riktig, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. (