Saksøkerne ber den tyske riksadvokaten om å innlede etterforskning og eventuelt ta ut tiltale mot høytstående amerikanske tjenestemenn for å ha autorisert krigsforbrytelser i forbindelse med krigen mot terror.

– Vi har ingen realistiske forhåpninger om å se Rumsfeld i retten, men det vi prøver å oppnå er at sivilsamfunnet fastslår at han krysset den røde linjen og at vi må etterforske de ansvarlige, sier Hannes Honecker, generalsekretær i en tysk advokatforening, som er med på søksmålet.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon mener imidlertid søksmålet virker fjollete.

– Fra det jeg har hørt via mediene, virker det helt klart fjollete på meg, sier Pentagon-talsmann Bryan Whitman, som understreker at han ikke har sett søksmålet.

Søksmålet fremmes på vegne av ti tidligere fanger i det beryktede Abu Ghraib-fengselet utenfor Bagdad, der omfattende mishandling av fanger er avdekket, og én tidligere fange på den amerikanske Guantanamo-basen på Cuba.

Justisminister Alberto Gonzalez, tidligere CIA-direktør George Tenet og andre amerikanske tjenestemenn er blant dem som saksøkes, mens det amerikanske Senter for grunnlovsrettigheter og Den internasjonale føderasjon for menneskerettigheter er blant saksøkerne.

JASON REED