Sett med norske øyne er fremtidsutsiktene ekstra lyse den dagen BT tar heisen opp til The Norwegian Busines Incubation Office (NBIO), i et gigantisk handle— og kontorsenter i Rio de Janeiro. Det er akkurat oppdaget et stort oljefelt utenfor kysten, og Petrobras – brasilianernes svar på StatoilHydro – planlegger milliardinvesteringer de nærmeste årene.

Det er hovedsakelig norske firma med interesser i oljebransjen som har etablert seg i Brasil og disse håper selvsagt å få bli med på det nye oljeeventyret.

Bedre enn ventet

Bare på få år har over 100 norske firma etablert seg i Brasil og flere er underveis. Noen av dem er allerede på plass i den nye «rugekassen» – det norske inkubasjonskontoret som drives av INTSOK og Innovasjon Norge. Her får de hjelp til å knytte kontakter og bli kjent med brasiliansk næringsliv og byråkrati.

Inkubasjonskontoret ble etablert i april, og går allerede med overskudd, noe som er langt bedre enn forventet.

– Welcome, sier daglig leder Johnar Olsen. På tross av norsk utseende og ditto etternavn, har han ikke lært seg tippoldefarens morsmål. Riktig gamle Olsen strandet i Rio på vei fra Trøndelag til USA i 1850. Nå knytter Johnar Olsen nye bånd mellom Brasil og Norge. Og det gjør han rett over havnen der tippoldefaren strandet.

Utsikten fra kontoret i 24. etasje er – ja, hva skal man si – imponerende virker litt tamt. «Breathtaking» er liksom mer dekkende. Havnen, sjøen, sukkertoppen: Johnar Olsen har Rio in a nutshell gjennom kontorvinduet.

– Det er vanskelig å etablere seg i et nytt land via hotellrommet. Her får firmaene tilgang på alle tekniske fasiliteter og samtidig treffe nyttige kontaktpersoner. Noen leier brasilianske agenter under etableringen, men det beste er å være her en periode selv. Å se ting med egne øyne, sier Olsen og kaster et blått blikk mot en lang bro ute i horisonten.

Pakkeløsninger

Han understreker at det er mye som tar tid i Brasil. Og det er gode muligheter for å trå feil. Det er for eksempel ikke lett å vite hvem av de 50.000 ansatte i Petrobras man skal snakke med for å nå frem med et tilbud.

– Vi representerer en tredje part og har ikke interesser i firmaene. Vår hovedoppgave er å ordne gode «pakker» med bankforbindelser og kontakter i Petrobras eller i byråkratiet. Vi har kontaktpersoner vi stoler på, dermed trenger ikke de norske forretningsfolkene være så forsiktige som de måtte vært om de opererte alene, påpeker Johnar Olsen.

Svein Karlsen, direktør i Marintek, var første nordmann på plass i «rugekassen» og sikret seg et helt glasshjørne mot sukkertoppen.

– Å ha kontor her er langt mer sosialt enn å jobbe alene. Det har også fordeler når det gjelder infrastruktur, økonomi og kontakter, sier Karlsen.

Marintek er basert i Trondheim og har ca. 200 ansatte som forsker og utreder og tester plattformer og annet som trengs for å få has på det sorte gull. Karlsen håper at Brasilkontoret vil bidra til utvidet forskningssamarbeidet mellom Norge og Brasil.

INTSOK har planer om å etablere flere inkubasjonskontorer i land som er viktige for olje- og gassindustrien. Det neste kommer i Houston, Texas.

Men utsikten der vil aldri matche den på Rio-kontoret.

PANORAMA: Johnar Olsen, daglig leder for det norske inkubasjonskontoret i Rio, har utsikt mot havnen der hans tippoldefar gikk i land i 1850. Noen etasjer lenger ned i samme bygg har Norsk-brasiliansk handelskammer, Innovasjon Norge, INTSOK, Eksportutvalget for fisk og det norske konsulatet sine kontorer. FOTO: CATHRINE KRANE HANSEN