HEIDI AMSINCK

Vil du røyke på offentlig sted i London, må du snart søke tilflukt på en av de få pubene med spesialtillatelse. Blair-regjeringen er på vei til å forby røyking på størsteparten av landets arbeidsplasser.

Det planlagte forbudet gjelder England, men ventes kopiert i Wales. Et tilsvarende, men mer vidtrekkende, forbud innføres i Skottland fra 2006, mens Nord-Irland ennå ikke har bestemt seg.

Irland forbød røyking på alle arbeidsplasser i mars i år.

Tross protester fra blant andre den britiske legeforeningen, blir det ikke snakk om et totalt forbud i England. Et hull vil stadig stå åpen for puber som ikke serverer mat, og private klubber der et flertall av deres medlemmer stemmer for at det kan røykes.

Det vil imidlertid ikke lenger være tillatt å stå ved bardisken å røyke, av hensyn til personalet.

Røyking forbys fra 2006 på statens arbeidsplasser, fra 2007 på andre arbeidsplasser, og fra 2008 på restauranter og puber der det serveres mat. Ifølge regjeringen vil røyking reelt bli forbudt på opp mot 90 prosent av bevertningsstedene i England.

Det blir også vanskeligere å gjøre reklame for tobakk, og sigarettpakker vil bli utstyrt med avskrekkende bilder, fremfor bare skrevne advarsler.

Inngrepene er en del av Blair-regjeringens generelle plan for et sunnere Storbritannia med færre tobakksrelaterte dødsfall og mindre alkoholisme og fedme.

Det vil bli lagt restriksjoner på markedsføringen av junkfood overfor barn, og regjeringen vil forsøke å sikre at mat i løpet av de neste to årene utstyres med trafikklys som viser om de er sunne eller usunne. Noen av de store britiske supermarkedene, bl.a. Tesco, som er landets største, eksperimenterer allerede med en tilsvarende merking.

— Vi må gjøre mer som samfunn for å gjøre folk sunnere. Vi har bekjempet mange dødelige, smittsomme sykdommer. Nå må vi gjøre noe med de unngåelige helseproblemene som forårsakes av dårlig helse, mangel på mosjon og røyking, sier helseminister John Reid.