Det viser en fersk undersøkelse blant drøyt 8.000 australske menn i alderen 16 til 59 år, som er gjengitt i siste utgave av Tobacco Control, tidsskriftet til den britiske legeforeningen.

Nesten 10 prosent av de spurte hadde problemer med å få ereksjon, og røykerne slet aller mest, viser undersøkelsen.

Menn som røyker inntil 20 sigaretter om dagen har 24 prosent større sjanse for å bli impotente enn menn som ikke røyker.

Blant dem som røyker mer enn 20 sigaretter om dagen er risikoen 39 prosent høyere, viser undersøkelsen.

Impotens defineres i undersøkelsen som problemer med å beholde en ønsket ereksjon, eller problemer med å oppnå ereksjon.

Undersøkelsen er ledet av Li Ming Wen ved Sydney South West Area Health Service, og viser ikke uventet at eldre menn og menn med hjerteproblemer har økt risiko for å bli impotente.

Moderat alkoholinntak, definert som én til fire drinker om dagen, reduserer derimot risikoen impotens «betydelig», ifølge undersøkelsen.