Ni unge mennesker ble trampet i hjel under en konsert med den amerikanske rockgruppen Pearl Jam.

Justisministeren Frank Jensen beordret saken gjenopptatt etter kritikk mot politiets etterforskning, som konkluderte med at festivalarrangøren ikke kunne klandres for ulykken.

Finn Tonnesen klagde til justisministeren fordi politiet i Roskilde selv var til stede på festivalplassen og dermed etterforsket seg selv.

Publikums atferd Roskilde-politiets fullstendige rapport etter ulykken ble lagt fram i desember. Den konkluderte med at publikums atferd først og fremst var årsak til tragedien. Politiet fant ikke grunn til å innlede etterforskning mot arrangørene. Ulykken skyldtes et sammentreff av uheldige omstendigheter, men publikums atferd «må vurderes å være den vesentligste årsak til ulykken», sa politiet i rapporten.

I tillegg gikk det lang tid før de ansvarlige innså alvoret i situasjonen. Det var dessuten uklare kommandoforhold.

NTB