— 17. mai er en spesiell dag, så å velge en slik dag for et besøk til Afghanistan, tror jeg har stor symbolverdi for dem som er der nede, sier nestleder Jens Jahren i Befalets Fellesorganisasjon til NTB.

Befalsorganisasjonen kritiserte for kort tid siden Stoltenberg for manglende engasjement og interesse for Afghanistan, men det er en kritikk Jahren ikke ønsker å utdype.

— Det er sikkert mange årsaker til at Stoltenberg ikke har vært der nede, og jeg tror bare den kommentaren får stå. Så får vi heller glede oss over at statsministeren nå er der nede sammen med våre styrker, sier Jensen.

Han sier at det er viktig at styrkene i Afghanistan får besøk av den øverste politiske ledelsen.

— Det viser at den politiske ledelsen tar alvorlig at vi har soldater og offiserer som er engasjert i krig. Budskapet blir veldig klart når Stoltenberg velger å legge besøket til 17. mai, sier Jens Jahren.