– Dette er en søkt konspirasjonsteori, krydret med antiamerikanisme. Det er fiksjon, som en spennende thriller. Rapporten inneholder ikke ett bevis, ikke utsagn fra ett troverdig vitne, tordnet den polske parlamentarikeren Urszula Gacek da Dick Martys rapport ble drøftet i Strasbourg i går.

Både polakkene og rumenerne sluttet rekkene, på tvers av politiske skillelinjer, mot de alvorlige beskyldningene.

En av rumenerne sa at han var blitt bedt av flere eks-presidenter, blant andre Ion Iliescu, om å «forsvare nasjonens ære».

«Er på sporet av noe»

Dick Martys rapport bygger på konfidensielle samtaler han har hatt med et trettitalls kilder i CIA og i europeiske etterretningsorganisasjoner. Mot lovnad om anonymitet har de vært villige til å snakke om USAs hemmelige fangeprogram.

I de offisielle kanalene har Marty stort sett møtt en «mur av taushet», ifølge rapporten.

– Marty er en politiker med bred tillit, og har fått støtte fra en samlet menneskerettskomité i Europarådet, sier Per-Kristian Foss.

Han mener det er «ingen tvil om at Marty er på sporet av noe», og har et håp om at granskingene vil ha en effekt.

– Jeg er sikker på at den amerikanske administrasjonen har notert seg all kritikken. Og USA er på jakt etter venner, sier Foss.

Marty tror på USA

Bush-administrasjonen har åpent innrømmet både at de har hatt hemmelige fengsler rundt om i verden, og at de utført kidnappinger for å få tak i terrormistenkte og personer som i avhør kunne gi særlig verdifull informasjon.

Hvor fengslene har ligget, har president George W. Bush ikke villet fortelle. Men både han og utenriksminister Condoleezza Rice har sagt at alt har skjedd i full forståelse med vertslandene, og at ingen nasjoners suverenitet er blitt krenket.