De vil ikke lenger finne seg i at unge innvandrergutter begår gruppevoldtekter mot danske jenter, eller tvangsekteskap som blir et voldshelvete. Gruppen kaller seg "No-kay", motsatt av "okay", og startet som en nyhetsgruppe på internett.

— Vi har kjempet oss fram til likeverd i dette landet, derfor vil vi ikke finne oss i å bli underkastet dette nedlatende kvinnesynet som mange nye dansker tilsynelatende er fortalere for, sier No-kays talskvinne, Åse Clausen Bjerg (56).

— Folks politiske holdning er likegyldig, det viktigste er at vi får gjort oppmerksom på at utviklingen på dette området holder på å spore av.

Bjerg retter kritikken mot myndighetene som lar integrasjonen gå sin gang uten å ta avstand fra "visse nydanskers kvinnesyn".

En av "nydanskene" er den radikale politikeren Naser Khader, som lange har undret seg over de danske feministenes totale fravær i debatten om tvangsekteskap og mange muslimers kvinneundertrykkende atferd.

— Det er under alle omstendigheter bra at de hever stemmen. Hensiktene deres er i tråd med det budskapet jeg er kommet med i flere år, sier Khader. Han er fornøyd med at det endelig kan bli tillatt å diskutere innvandreres kvinnesyn.

Kvinnene med sin radikale fortid på 70-tallet får støtte fra mer kontroversielt hold, nemlig Fremskridtspartiets kvinnegruppe med nestleder Pia Kjærsgaard i spissen.

(NTB)