— Vi er dypt bekymret for den humanitære situasjonen for flyktningene, sier generalsekretær Sven Mollekleiv. Både rederiet Wilh. Wilhelmsen, norske myndigheter og Australsk Røde Kors er tilbudt hjelp fra Norges Røde Kors. Norges Røde Kors oppfordrer norske myndigheter til å gjøre sitt ytterste for at flyktningene får umiddelbar hjelp og sikres oppfølging i henhold til folkeretten og flyktningkonvensjonene, sier Sven Mollekleiv.