– Dette er en første akutthjelp. I dagene som kommer, har vi tenkt å bruke et betydelig antall millioner kroner til å kjøpe inn nødhjelpsartikler, og vi søker Utenriksdepartementet om støtte, sier informasjonsrådgiver Øystein Tveite i Norges Røde Kors til NTB.

Det internasjonale Røde Kors har bedt verdenssamfunnet om 500 millioner kroner til hjelpeoperasjonen i Libanon.

– De største behovene nå er akutt nødhjelp som mat, vann og medisiner. Det er også behov for å styrke transport— og ambulansekapasiteten i det krigsrammede området og det jobber vi konkret med å løse, sier kommunikasjonssjef Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors i en pressemelding.

Frivillige førstehjelpere i libanesisk Røde Kors gjennomfører med sine 200 ambulanser 500 - 600 utrykninger i døgnet under svært vanskelige forhold.

I løpet av de kommende ukene planlegger Det internasjonale Røde Kors å bygge opp et helsetilbud til 650.000 mennesker og nødvendig utstyr for behandlingen av opp til 5 000 krigsskadde. Over 200.000 lokale innbyggere og internflyktninger skal få mat og annen nødvendig hjelp, og tilgang til rent vann skal sikres for til sammen 1,2 millioner mennesker.

Organisasjonen oppfordrer folk til å gi penger.