– Det høye tallet på sivile ofre og den omfattende ødeleggelsen av offentlig infrastruktur reiser alvorlige spørsmål når det gjelder respekten for prinsippet om at en militæraksjon må stå i rimelig forhold til det som utløste den, sa Den internasjonale Røde Kors-komiteens operasjonsleder Pierre Krähenbühl onsdag.

Fra stadig flere hold kommer det advarsler om en humanitær katastrofe i Libanon. 500.000 mennesker er på flukt på grunn av luftoffensiven og blokaden av landet. Minst 310 mennesker er drept siden offensiven begynte for en uke siden. 13 sivile er drept i Israel av raketter fra Hizbollah.

I henhold til folkeretten og Genèvekonvensjonene skal sivile spares så langt råd er i en krigssituasjon. Dette gjelder ikke bare den israelske offensiven, men også geriljaorganisasjoner som Hizbollah, som skyter raketter mot israelske byer.

– Folkeretten forbyr ikke en blokade av et land. Det er måten blokaden er organisert på, sier Krähenbühl og viser til at essensielle medisinske forsyninger og mat må kunne fraktes inn.

Hjelpearbeidere og medisinsk personell, inkludert Røde Kors og Libanesisk Røde Halvmåne, må også respekteres, beskyttes og gis fritt leide til de berørte områdene, sier han.