Delegasjonssjef Knut Kaspersen sier ifølge en pressemelding fra Røde Kors at organisasjonen har planer om å kjøre bilkolonner med nødhjelp hver dag. På den måten håper man å dekke behovet for mat, vann og drivstoff i alle de berørte områdene.

– Nødhjelpen når nå fram til den hardt prøvede sivilbefolkningen i Libanon. Det skjer selv om vi ikke får den fram i det tempoet og det omfanget som behovet skulle tilsi, sier kommunikasjonssjef i Røde Kors Bernt Apeland.

Kolonnene blir kjørt hver dag, så sant israelske myndigheter gir klarsignal. – Senest i dag ble vi avvist, da vi ba om fritt leide for 12 fulle lastebiler, forteller Knut Kaspersen, som betegner sikkerhetssituasjonen i området som vanskelig.

Det internasjonale Røde Kors har et skip i skytteltrafikk mellom Larnaka på Kypros og Tyr i Sør-Libanon. Skipet frakter forsyninger som fordeles med lastebiler til store og små byer og landsbyer helt sør i Libanon, nær grensen mot Israel.