— Hovedtallene som vi har fått fra haitiske myndigheter, og de snakker om rundt 40.000 eller 50.000 som er omkommet, sa Xavier Castellanos i Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen på den vestlige halvkule.

Castellanos mener at tallet er svært høyt, men at det er et sannsynlig resultat av jordskjelvet.

I tillegg er 3 millioner berørt av skjelvet i den forstand at de har mistet hus og hjem og mangler mat og vann. Det er en tredel av landets befolkning, sier han.