— Enhver kan forfalske hva som helst for å sverte Røde Khmer, sier Nuon Chea, tidligere Røde Khmers nummer to og Pol Pots nestkommanderende, til ukemagasinet Far Eastern Economic Review (FEER). Svaret kommer etter at han er blitt vist dokumentasjon som klart viser hans personlige ordrer om drap og tortur. - Sult og sykdom - Kanskje det var noen som ble drept, men de døde bare av sult og sykdom. Det var ikke vår politikk å drepe folk. Det var aldri vår politikk å drepe folk. De som forrådte nasjonen, drepte Røde Khmer. De er fienden, sier han. Både Noun Chea og den tidligere statsministeren Khieu Samphan utpekes i en rapport fra Kambodsjas dokumentasjonssenter som personlig ansvarlige for kampanjer for drap og tortur som særlig rettet seg mot tre grupper: militære som hadde kjempet for det forrige regimet, Røde Khmer-medlemmer som ble oppfattet som forrædere, og ikke-kommunister i befolkningen for øvrig. Khieu Samphan Bevisene mot Khieu Samphan er ifølge FEER mindre direkte. Men det dokumenteres blant annet at han i taler mens Røde Khmer satt ved makten i Kambodsja i årene 1975 til 1979 både oppfordret til å «knuse» og «utrydde» fiendene, og at han siterte fra tilståelser man nå vet framkom under tortur. - Kan det være et problem for meg? sier Khieu Samphan til FEER, når han konfronteres med anklagene og bevisene. Han benekter ethvert ansvar for henrettelser og tortur, men vil ikke gi flere offisielle kommentarer. En tredje sentral person i regimet, tidligere utenriksminister Ieng Sary, nekter helt å kommentere materialet. Telegrammer og referater I den framlagte rapporten analyserer Kambodsja-spesialisten Steve Heder og juristen Brian Tittemore telegrammer, møtereferater, fangetilståelser og taler for å forsøke å fastslå kommandokjeden i Røde Khmer-regimet Lederne fikk tilsendt store mengder korrespondanse fra underordnede som rapporterte om henrettelser og tortur. I en rapport fra en avhørsleder datert oktober 1977 heter det for eksempel: «Det er bare etter at jeg torturerer ham at han innrømmer at han har vært politiinformant og CIA-agent.» På rapporten står det: «En kopi til broder Noun». Noun var Noun Chea.