I løpet av det siste døgnet har SMS-aksjonen gått som en farsott over landet. Blant dem som i morgen stiller i rødt for å vise sin solidaritet med munkene i Burma er Inger–Lise Husøy, lederen for Den norske Burmakomité. Hun vet ikke hvem som startet aksjonen, men synes det er et veldig positivt tiltak.

– Når man sitter og ser på tv-bildene fra Burma er det lett å føle seg maktesløs. Dette gir nordmenn en mulighet til å vise engasjement og solidaritet, sier hun.

Husøy mener en slik aksjon også vil bety mye for burmesere som bor i Norge.

– For dem er det viktig å oppleve samhold og støtte i en vanskelig tid. Ved å kle oss i rødt viser vi burmeserne at de ikke står alene, sier den engasjerte lederen.

Hun er også opptatt av at munkene i Burma skal få hjelp. Nå jobber komiteen intenst med å starte en innsamlingsaksjon.

– Den vil snart være i gang, vi må bare få på plass den administrative delen først, sier hun.

Bergensere som ønsker å vise sin støtte til buddhistmunkene i Burma kan møte opp ved Den blå steinen lørdag klokken nitten. Der vil det bli holdt en tverrpolitisk støttemarkering.