• Jeg ser pessimistisk på mulighetene for en våpenhvile i Libanon uten at man får til en rammeavtale som sikrer en varig fredsavtale.

Det sier FNs spesialutsending til Midtøsten, Terje Rød-Larsen, til NRK. Han mener sporene skremmer i Libanon. Under borgerkrigen var det over tusen våpenhvileavtaler som alle sviktet.

Erfaringene peker derfor i retning av at man må ha et politisk rammeverk, en utplassering av en libanesisk hær i sør, en internasjonal styrke og løsning på noen av grensekonfliktene som er sentrale i den politiske konflikten, fastslår nordmannen.

På spørsmål om hvordan det kan bli en militær og politisk løsning så lenge USA og Israel nekter å snakke med Hizbollah, sier Rød-Larsen at andre må trekkes inn.

— FN snakker med alle parter og har en løpende dialog med dem, også med amerikanerne.

Han mener det er et åpent spørsmål om en internasjonal styrke skal være med på å avvæpne Hizbollah i Sør-Libanon.

— Det er en av grunnene til at det nå er vanskelig å få avviklet til og med et møte med mulige nasjoner som kan bidra med tropper, sier Rød-Larsen.

På spørsmål om hva som kan gjøres hvis Hizbollah nekter å la seg avvæpne, sier Rød-Larsen at det er en problemstilling som viser at det ikke er nok med FN-resolusjoner.

— Det finnes allerede en FN-resolusjon som sier helt tydelig og klart at Hizbollah skal avvæpnes og oppløses. Det er ikke nok at Sikkerhetsrådet sier dette for at det skal skje. Det må også være vilje hos partene. Jeg tror det bare finnes en diplomatisk og politiske løsning, og ikke en løsning gjennom bruk av militær makt.