Til tross for at Oslo-avtalen ligger i grus, i likhet med palestinernes institusjoner og framtidshåp, mener Terje Rød-Larsen at befolkningen i Midtøsten ikke har noe annet alternativ en to-stats-løsning, der israelere og palestinere lever side om side.

Det er en forståelse mellom USA, EU, FN og Russland for at dette må være målet. Denne "kvartetten" må finne fram til mekanismene som kan føre fram til resultatene, sa Rød-Larsen i et foredrag i Det norske Nobelinstitutt onsdag.

Oslo-avtalens far nektet å svare på spørsmål om sin egen rolle og prispengene han har mottatt fra Shimon Peres-senteret sammen med ektefellen, ambassadør Mona Juul. Men midt oppe i alle de dårlige nyhetene fra Midtøsten har Rød-Larsen bevart optimismen.

— Vi Midtøsten-diplomater er lette å latterliggjøre. Men vi gir ikke opp håpet om en felles visjon, sa FNs spesialutsending i Midtøsten.

(NTB)