— Slike katastrofale hendelser som de vi så lørdag kveld og søndag har gjort situasjonen i Israel så vanskelig og så desperat at den raskt kan utvikle seg til en krigslignende tilstand eller til noe nær borgerkrig, sier Rød-Larsen ifølge en talsmann.

(NTB)